TIEDOSTATKO?   -   HAVAINNOITKO?   -   ENNAKOITKO?
Kaipaatko työkaluja uhkatilanteisiin asiakaspalvelutyössä?
Ennakointia yötyön uhkiin?
Toimintamalleja rikosten ehkäisyyn?
Työntekijöiden turvallisuutta parantavia prosesseja?
Turvataidot Auttaa!
Turvablogi:
1 -
Turvallisuustekijät riskialoilla

Mistä syntyy turvallisuus asiakaspalvelutyössä? Mikä mahdollistaa turvalisuuden kannalta optimaallisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan agressiivisia asiakkaita kohdatessa?

Äkkiseltään voisi ajatella, että vastaus on liki päivänselvä. ”Tämähän on ihan yksinkertaista. Kun työntekijä kohtaa aggressiivisen asiakkaan, hän pysyy rauhallisena, kuuntelee asiakasta, hyödyntää hänelle koulutettuja neuvottelutaitotekniikoita...”

Lue lisää >>Turvataidot-2K Oy on uhkatilanteiden ja työväkivallan ehkäisyyn erikoistunut Suomalainen konsultti- ja valmennusyritys.

TurvaTaidot tarjoaa yrityksen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ja kehityshankkeita, joissa henkilöstö oppii tehokkaasti ennakoimaan, ehkäisemään ja hallitsemaan aggressiivisten asiakkaiden aiheuttamia uhkatilanteita. TurvaTaitojen koulutuksilla saavutetaan turvallisempi työympäristö ja saadaan henkilöstön kokemat uhkatilanteet hallintaan.

Yritysten ja yhteisöjen henkilöstön koulutuksella voidaan merkittävästi ehkäistä työväkivaltaa ja aggressiivisten asiakkaiden kanssa syntyvien uhkatilanteiden kärjistymistä. Kun työntekijät osaavat ennakoida ja toimia tarkoituksenmukaisesti väkivalta- ja konfliktitilanteissa, henkilövahingot, henkinen kuormitus, ja pelon aiheuttamasta stressistä johtuvat sairaspoissaolot vähenevät.